Skip to main content

Curs Internacional de Composició Barcelona Modern_7ª edició
Francesco FILIDEI / Oscar BIANCHI

 

El Barcelona Modern Ensemble, en col·laboració amb l'Institut Français-Barcelona, obren la convocatòria de dossiers pel "Curs Internacional de Composició Barcelona Modern", setena edició.

El curs va dirigit principalment a joves compositors (seleccionats per convocatòria oberta de  dossiers ), que seran tutelats per un compositor convidat de reconegut prestigi.

Degut a la situació sanitària actual a nivell mundial, el curs es realitzarà de forma online​, i els concerts que formen part del curs via streaming, pendents de que una millora en l’aspecte sanitari permetés alguna de les trobades i/o concerts finals de forma presencial.

Estructurat en tres trobades de tres dies cadascuna (amb jornada intensiva: de 10 a 14 i de 16 a 20 hs.), els compositors seleccionats com a Participants ACTIUS desenvoluparan un projecte de composició supervisats pel compositor convidat, amb el BARCELONA MODERN ENSEMBLE com a ensemble resident permanent, i el VERTIXE SONORA ENSEMBLE ​com a ensemble resident convidat, a disposició dels alumnes pel panell de lectura, workshops, assajos i concerts.

Els compositors seleccionats entre els Participants OIENTS tindran una sessió de panell de lectura amb algun dels ensembles o solistes del curs, supervisats també pel compositor convidat, a més d'accés il·limitat a totes les activitats del curs.

El curs es desenvoluparà al voltant de classes magistrals individuals i col·lectives dictades pel compositor convidat, conferències per part dels participants, conferenciants convidats, tallers instrumentals a càrrec dels músics dels ensembles participants, solistes i ensembles convidats, workshops, assajos oberts i concerts.

L'activitat acaba amb l'estrena en concert públic (live o streaming) de les obres realitzades pels compositors -seleccionats com a Participants Actius- al llarg del curs.

Aquest curs es realitzarà a través de la plataforma Zoom per a seguir les trobades de manera on-line, a falta d’actualitzacions de la situació sanitària al llarg de l’any, entre els mesos de Març i Juliol del 2021.

  • Primera trobada: 10, 11 y 12 de Març de 2021.

  • Segona trobada: 27, 28 y 29 de Maig de 2021.

  • Tercera trobada: 14, 15 y 16 de Juliol de 2021.

                               

En aquesta setena edició comptem amb dos compositors convidats: ​Francesco FILIDEI ​i Oscar BIANCHI.

 

Bases(pdf):

  • Podran presentar-se a aquesta convocatòria tots els compositors, sense límits d'edat ni de nacionalitat.
  • Els compositors interessats a participar hauran d'enviar abans del 8 de Febrer del 2021 la següent documentació:

                    -Formulari d'inscripció degudament omplert (pdf).

                    -Currículum vitae.

                    -Còpia del document nacional d'identitat o passaport.

                    -Dues partitures en format pdf.

                    -Gravacions (mp3) de les obres enviades, si fos possible.

 

  • Es seleccionaran 12 compositors com a Participants Actius. (Els no seleccionats com a Participants Actius tenen la possibilitat d'assistir com a Participants Oients)
  • Es seleccionaran 8 compositors entre els Participants Oients per panell de lectura. (El nombre màxim de places disponibles per a oients és de 30. Els Participants Oients tenen accés il·limitat a totes les activitats del curs)

 

El 15 de febrer del 2021 es comunicaran via e-mail i es publicaran en la web i facebook del curs els resultats de la convocatòria.

El període de matriculació, per als compositors seleccionats com a participants actius i també per als participants oients, finalitza el 22 de febrer del 2021.

El 23 de febrer del 2021 es comunicarà la plantilla assignada a cada Participant Actiu (de possibles plantilles proposades), ​l'ensemble amb què treballaran així com ​el compositor convidat que supervisarà el seu projecte.

El mateix amb els Participant Oients seleccionats per panell de lectura.
 

-L'assistència a les tres trobades, dins l'horari de curs, és obligatòria per als compositors seleccionats com a actius.

-Abans del 5 de Maig del 2021 els participants actius han d'enviar per correu electrònic, en format PDF, el 50% de l'obra en procés. 

-Abans del 15 de Juny del 2021 els participants actius han d'enviar per correu electrònic, en format PDF, l'obra ja acabada (partitura general i particel·les). 
La duració màxima de l’obra no pot superar els 8 minuts.

-L’obra treballada durant el curs ha de ser obra de nova creaciócreada per i durant el treball en el curs, i per ser estrenada en el concert final. No s'accepten adaptacions o instrumentacions d'obres preexistents.

-Els idiomes utilitzats per a la realització del curs són Francès i Anglès.

 

[[[La inscripció al Curs Internacional de Composició Barcelona Modern implica l'acceptació de les presents bases]]]

 

Matrícula:

Participants Actius: 480 €. 
Participants Oients amb panell de lectura: 280 €
Participants Oients: 180 €.

 

Tota la documentació s’ha d’enviar per correu electrònic (abans del 8 de Febrer) a:

                                                                  composicio@barcelona-modern.com

 

El pagament de la matrícula s’ha de fer (fins el 22 de Febrer), per ingrés o transferència bancària, al següent número de compte:

 

Associació Musica Actual - Curs Composició BM

Número de compte (IBAN): ES11 0081 0523 1300 0132 8633

BIC: BSABESBBXXX

 


Per qualsevol dubte us podeu dirigir via e-mail a:

                                                                 coordinacio@barcelona-modern.com

 

                                                                                                                      Demian Luna
 
                                                                                                                             compositor
                                                                                                                              Director del Curs