Skip to main content

Curs Internacional de Composició Barcelona Modern_5ª edició

 

El Barcelona Modern Ensemble, en col·laboració amb l'Institut Français-Barcelona, obren la convocatòria de dossiers pel "Curs Internacional de Composició Barcelona Modern", cinquena edició.

El curs va dirigit principalment a joves compositors (seleccionats per convocatòria oberta de  dossiers ), que seran tutelats per un compositor convidat de reconegut prestigi.

Estructurat en tres trobades de tres dies cadascuna (amb jornada intensiva: de 10 a 14 i de 16 a 20 hs.), els compositors seleccionats com a Participants ACTIUS desenvoluparan un projecte de composició supervisats pel compositor convidat, amb el BARCELONA MODERN ENSEMBLE com a ensemble resident, el AUDITIVVOKAL DRESDEN com a ensemble convidat i Joan MARTÍ-FRASQUIER com a solista convidat, a disposició dels alumnes per panell de lectura, workshops, assajos i concerts d’estrena.

Els compositors seleccionats entre els Participants OIENTS tindran una sessió de panell de lectura amb algun dels ensembles o solistes del curs, supervisats també pel compositor convidat, a més d'accés il·limitat a totes les activitats del curs.

El curs es desenvoluparà al voltant de classes magistrals individuals i col·lectives dictades pel compositor convidat, conferències per part dels participants, conferenciants convidats, tallers instrumentals a càrrec dels músics dels ensembles participants, solistes i ensembles convidats, workshops, assajos oberts i concerts.

L'activitat acaba amb l'estrena en concert públic de les obres realitzades pels compositors -seleccionats com a Participants Actius- al llarg del curs.

Aquest curs es farà en les instal·lacions de l'Institut Français-Barcelona (c/ Moià nº 8; 08006, Barcelona) entre els mesos de Novembre del 2018 i Maig del 2019.

  • Primera trobada: 14, 15 i 16 de Novembre del 2018.

  • Segona trobada: 16, 17 i 18 de Gener del 2019.

  • Tercera trobada: 15, 16 i 17 de Maig del 2019.

                                  -16 de Maig concert final Joan Martí-Frasquier, música mixta (Phonos)        

                                  -17 de Maig concert final AuditivVokal Dresden, música acústica (IF) 

                                  -20 de Maig concert final BME, música acústica (L’Auditori)   

                           

El compositor convidat per a la present edició és PHILIPPE HUREL.

 

Bases(pdf):

  • Podran presentar-se a aquesta convocatòria tots els compositors, sense límits d'edat ni de nacionalitat.
  • Els compositors interessats a participar hauran d'enviar abans del 31 d’Agost del 2018 la següent documentació:

                    -Formulari d'inscripció degudament omplert (pdf).

                    -Currículum vitae.

                    -Còpia del document nacional d'identitat o passaport.

                    -Dues partitures en format pdf.

                    -Gravacions (mp3) de les obres enviades, si fos possible.

 

  • Es seleccionaran 15 compositors com a Participants Actius. (Els no seleccionats com a Participants Actius tenen la possibilitat d'assistir com a Participants Oients)
  • Es seleccionaran 9 compositors entre els Participants Oients per panell de lectura. (El nombre màxim de places disponibles per a oients és de 30. Els Participants Oients tenen accés il·limitat a totes les activitats del curs)

 

El 15 de setembre del 2018 es comunicaran via e-mail i es publicaran en la web i facebook del curs els resultats de la convocatòria.

El període de matriculació, per als compositors seleccionats com a participants actius i també per als participants oients, finalitza l'1 d'octubre del 2018.

El 10 d'octubre de 2018 es comunicarà la plantilla assignada a cada Participant Actiu (de possibles plantilles proposades) i l'ensemble o solista amb el qual treballaran.

El mateix amb els Participant Oients seleccionats per panell de lectura.

 

-L'assistència a les tres trobades, dins l'horari de curs, és obligatòria per als compositors seleccionats com a actius.

-Abans del 22 de desembre del 2018 els participants actius han d'enviar per correu electrònic, en format PDF, el 60% de l'obra en procés. 

-Abans de 20 de març del 2019 els participants actius han d'enviar per correu electrònic, en format PDF, l'obra ja acabada (partitura general i particel·les).

-L’obra treballada durant el curs ha de ser obra de nova creaciócreada per i durant el treball en el curs, i per ser estrenada en el concert final. No s'accepten adaptacions o instrumentacions d'obres preexistents.

-Els idiomes utilitzats per a la realització del curs són Francès i Anglès.

 

[[[La inscripció al Curs Internacional de Composició Barcelona Modern implica l'acceptació de les presents bases]]]

 

Matrícula:

Participants Actius: 350 €. 
Participants Oients amb panell de lectura: 190 €
Participants Oients: 150 €.

 

Tota la documentació s’ha d’enviar per correu electrònic (abans del 31 d’Agost) a:

composicio@barcelona-modern.com

 

El pagament de la matrícula s’ha de fer (fins l'1 d'octubre), per ingrés o transferència bancària, al següent número de compte:

 

Associació Musica Actual - Curs Composició BM

Número de compte (IBAN): ES36 3025-0017-4414-0000-9637

BIC: CDENESBBXXX

 

L'organització del curs posarà en disposició dels participants informació al detall en tot allò relacionat amb l'allotjament a Barcelona, transport, adreces i qualsevol informació complementària.


Per qualsevol dubte us podeu dirigir via e-mail a:

coordinacio@barcelona-modern.com

 

                                                                                                                      Demian Luna
 
                                                                                                                             compositor
                                                                                                                              Director del Curs