Skip to main content

Curs Internacional de Composició Barcelona Modern_8ª edició
Benet CASABLANCAS / Mark ANDRE

 

El Barcelona Modern Ensemble, conjuntament amb l’Institut Français-Barcelona, obren la convocatòria de dossiers per al “Curs Internacional de Composició Barcelona Modern”, vuitena edició.

El curs està dirigit principalment a joves compositors (seleccionats per convocatòria oberta de dossiers), que seran tutelats per un compositor convidat de reconegut prestigi.

Estructurat en tres trobades de tres dies cadascuna (jornada intensiva: de 10h a 14h i de 16h a 20h), els Participants ACTIUS seleccionats desenvoluparan un projecte de composició supervisats per un dels compositors convidat, amb el BARCELONA MODERN ENSEMBLE -Fl, Cl, Sax, Vl, Vc, Pno i director- (ensemble resident permanent) per a música acústica, o el SYNTAGMA PIANO DUO (ensemble resident convidat) per a música mixta.

Els compositors seleccionats entre els Participants OIENTS tindran una sessió de panell de lectura amb un dels ensembles, a més d’accés il·limitat a totes les activitats del curs.

El curs es desenvoluparà de manera PRESENCIAL al voltant de classes magistrals individuals i col·lectives dictades pels compositors convidats, conferències per part dels participants, conferenciants convidats, tallers instrumentals a càrrec dels músics dels ensembles (resident i convidat), que estaran a disposició dels alumnes durant el curs, així com workshops, assajos oberts i concerts.

L’activitat acaba amb l’estrena en concert públic de les obres realitzades, pels compositors seleccionats com a participants actius, durant el curs.

Els curs es realitzarà en les instal·lacions de l’Institut Français-Barcelona (carrer de Moià núm. 8, 08006 Barcelona) i de la Fundació Phonos - Universitat Pompeu Fabra (carrer de Roc Boronat 138, 08018 Barcelona) entre els mesos de gener i juny del 2022.

 

  • Primera trobada: 12, 13 i 14 de gener del 2022.

  • Segona trobada: 16, 17 i 18 de març del 2022.

  • Tercera trobada: 25, 26 i 27 de maig del 2022 (música acústica).
                                     8, 9 i 10 de juny del 2022 (música mixta).

 

27 de maig - concert final BARCELONA MODERN ENSEMBLE
10 de juny - concert final SYNTAGMA PIANO DUO

                            

Els compositors convidats d’aquesta edició són Benet CASABLANCAS i Mark ANDRE

 

Bases(pdf):

  • Podran concórrer a aquesta convocatòria tots els compositors, sense límit d’edat ni de nacionalitat.
  • Els compositors interessats a participar hauran d’enviar fins el  18 de desembre del 2021 la següent documentació:

                    -Formulari d'inscripció degudament complimentat (pdf).

                    -Currículum vitae.

                    -Còpia del document nacional d'identitat o passaport.

                    -Dues partitures en format PDF.

                    -Enregistraments (mp3) de les obres enviades si és possible.

 

  • Se seleccionaran 14 compositors com a participants actius (els no seleccionats com a participants actius tenen la possibilitat d’assistir com a participants oients).
  • D’entre els participants oients seseleccionaran 12 compositors per al panell de lectura. La resta de participants oients tenen també accés il·limitat a totes les activitats del curs.

 

El 27 de desembre del 2021 es comunicarà per correu electrònic, pàgina web i xarxes socials els resultats de la convocatòria (incloent el tutor assignat) i s’enviaran les opcions per a plantilla i ensemble a escollir pels seleccionat en ordre de preferència.

El 31 de desembre del 2021 es comunicarà la plantilla i ensemble assignats a cada participant actiu i oient amb panell de lectura. S’intentarà respectar en la mesura que sigui possible les preferències indicades per cada participant.

El període de matriculació per a tots els participants finalitzael 7 de gener del 2022.

 

-L'assistència a les tres trobades dins l'horari de curs estipulat és obligatòria per a tots els participants actius (durant la tercera trobada en les dates corresponents a l’ensemble assignat).

-Els participants actius hauran d’enviar el 50% de l’obra en procés abans de l’ 1 de març del 2022 (per correu electrònic en format PDF);
i l’obra ja acabada (partitura general i particelles) abans de l’1 de maig del 2022 -composicions de música acústica amb el Barcelona Modern Ensemble- i del 8 de maig del 2022 -composicions de música mixta amb el Syntagma Piano Duo-.

 -Els panells de lectura es realitzaran amb l’ensemble assignat (sense electrònica) durant la segona o tercera trobada (a determinar per l’organització).
Els participants hauran d’enviar l’obra completa (partitura general i particelles) dues setmanes abans de l’inici de la corresponent trobada.

-La durada màxima de l’obra NO pot ser superior a 8 minuts.

-L’obra treballada durant el curs ha de ser obra de nova creació, creada per al curs i durant el treball en el curs, i per a ser estrenada en el concert final. No s'accepten adaptacions o instrumentacions d'obres ja existents.

-Els idiomes utilitzats per a la realització del curs són francès i anglès.

 

[La inscripció al Curs Internacional de Composició Barcelona Modern implica l'acceptació d’aquestes bases]

 

Matrícula:

Participants Actius: 520 €. 
Participants Oients amb panell de lectura: 300 €
Participants Oients: 180 €.

 

Tota la documentació s’ha d’enviar per correu electrònic, com a molt tard el 18 de desembre del 2021 a:

                                                                  composicio@barcelona-modern.com

 

El pagament de la matrícula s’ha de fer com a molt tard el 7 de gener del 2022 per ingrés o transferència bancària al següent número de compte:

 

Associació Musica Actual - Curs Composició BM

Número de compte (IBAN): ES11 0081 0523 1300 0132 8633

BIC: BSABESBBXXX

 

Si teniu qualsevol dubte us podeu adreçar per correu electrònic a:

                                                                 coordinacio@barcelona-modern.com

 

                                                                                                                      Demian Luna
 
                                                                                                                             compositor
                                                                                                                              Director del Curs