Skip to main content

Curs Internacional de Composició Barcelona Modern_9ª edició
Martin MATALON / Yann ROBIN

 

El Barcelona Modern Ensemble, amb la col.laboració de l’Institut Français-Barcelona i la Fundació Phonos, obren la convocatòria de dossiers per al Curs Internacional de Composició Barcelona Modern_novena edició.

El curs està dirigit principalment a joves compositors, seleccionats per convocatòria oberta de dossiers, que seran tutelats per dos compositors convidats de reconegut prestigi.

Estructurat en tres trobades de tres dies cadascuna (jornada intensiva: de 10h a 14h y de 16h a 20h), els participants actius seleccionats desenvoluparan un projecte de composició supervisat pels compositors convidats amb el BARCELONA MODERN ENSEMBLE –Fl, Cl, Sax, Vln, Vc, Pno i director– (ensemble resident permanent) per a música acústica, o amb l’ENSEMBLE MULTILATÉRALE (ensemble residente convidat) –piano i percussió + electrònica– per a música mixta.
Els compositors seleccionats d’entre els participants oients tindran una sessió de panell de lectura amb un dels ensembles, a més d’accés il·limitat a totes les activitats del curs.

El curs es desenvoluparà de manera presencial al voltant de classes magistrals individuals i col·lectives impartides pels compositors convidats, conferències, tallers instrumentals a càrrec dels músics dels ensembles residents (que estaran a disposició dels alumnes durant el curs), assajos oberts i concerts.

L’activitat acaba amb l’estrena en concert públic de les obres realitzades al llarg del cur pels compositors seleccionats com a participants actius.

El curs tindrà lloc a les instal·lacions de l’Institut Français - Barcelona (Carrer de Moià 8, 08006 Barcelona) i la Fundació Phonos - Universitat Pompeu Fabra (Carrer de Roc Boronat 138, 08018 Barcelona) entre els mesos de gener i juny de 2023.
 

➢ Primera trobada: 11, 12 i 13 de gener de 2023
➢ Segona trobada: 29, 30 i 31 de març de 2023
➢ Tercera trobada: 21, 22 i 23 de juny de 2023

13 gener - concert monogràfic Yann Robin - Barcelona Modern Ensemble
30 març - concert Ensemble Multilatérale
31 març - cine-concert monogràfic Martin Matalon - Barcelona Modern Ensemble
22 juny - concert final Ensemble Multilatérale
23 juny - concert final Barcelona Modern Ensemble
 

Els compositors convidats en aquesta edició són 
Martin MATALON i Yann ROBIN
 

Bases (pdf)

Podran participar en aquesta convocatòria tots els compositors, sense límit d’edat ni de nacionalitat.

Els compositors interessats a participar hauran d’enviar fins el 15 de novembre de 2022 la següent documentació:

- Formulari d’inscripció degudament complimentat
- Curriculum Vitae
- Còpia del document nacional d’identitat o passaport
- Duess partitures (format pdf)
- Enregistraments de les obres enviades si se'n disposa (format mp3)

Es seleccionaran fins a 16 compositors com a participants actius (aquells no seleccionats com a actius tenen la possibilitat d’assistir com a participants oients). D’entre els participants oients es seleccionaran 12 compositors per a panell de lectura. La resta de participants oients tenen també accés il·limitat a totes les activitats del curs.

El 20 de novembre de 2022 es comunicarà per correu electrònic, pàgina web i xarxes socials els resultats de la convocatòria i s’enviaran les opcions de plantilla i ensemble a triar pels seleccionats en ordre de preferència. El 25 de novembre de 2022 es comunicarà la plantilla i el ensemble asignat per a cada participant actiu i oient amb panell de lectura. S’intentarà respectar en la mesura del possible les preferències indicades per cada participant.

El període de matriculació per a tots els participants finalitza el 15 de desembre de 2022 (els alumnes que es matriculin fins l’1 de desembre tindran un descompte a la matrícula).

Terminis de lliurament: els participants actius tenen fins al 15 de març de 2023 per a enviar el 50% de l’obra en procés (per correu electrònic en format pdf) i fins el 24 de maig de 2023 per a l’obra terminada (partitura general i particel·les). Els panells de lectura es realitzaran amb l’ensemble assignat durant la segona o tercera trobada, a determinar per l'organització. Els participants amb panell de lectura hauran d’enviar l’obra completa (partitura general i particel·les) 15 dies abans de l’inici de la seva trobada.

L’obra treballada durant el curs per els participants actius ha de ser obra de nova creació, creada i treballada durant el curs, i per a ser estrenada durant el concert final. No s’accepten adaptacions o instrumentacions d’obres preexistents. 
La duració màxima de l’obra NO pot sobrepassar els 8 minuts per als participants actius, i 6' per als participants amb panell de lectura.

L’assistència a les tres trobades en l’horari del curs establert és obligatòria per a tots els participants actius. Els idiomes emprats per a la seva realització són anglès i francès.
 

LA INSCRIPCIÓ AL CURS INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ BARCELONA MODERN IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES

       

Matrícula

Participants actius: 710€ (640€ fins l’1 de desembre)
Participants oients amb panell de lectura: 390€ (350€ fins l’1 de desembre)
Participants oients: 180€

Tota la documentació ha d’enviar-se per correu electrònic com a tard el 15 de novembre de 2022 a:

composicio@barcelona-modern.com
 

El pagament de la matrícula ha d’efectuar-se com a tard el 15 de desembre de 2022 (fins l’1 de desembre per a descompte a la matrícula) per ingrés o transferència bancària al següent número de compte:

Associació Música Actual – Curs Composició BM
Número de compte (IBAN): ES11 0081 0523 1300 0132 8633
BIC: BSABESBBXXX
 

L’organització del curs posarà a disposició dels participants informació detallada sobre allotjament a Barcelona, transport, adreces i qualsevol informació complementària.

Davant qualsevol dubte us podeu adreçar per correu electrònic a:

coordinacio@barcelona-modern.com


Demian Luna
Compositor
Director del Curs