Skip to main content

Curs Internacional de Composició Barcelona Modern_10ª edició
Hèctor PARRA / Daniel D'ADAMO

 

El Barcelona Modern Ensemble amb la col·laboració de l'Institut Français - Barcelona, el Conservatori del Liceu i la Fundació Phonos obren la convocatòria de dossiers per al Curs Internacional de Composició Barcelona Modern_desena edició.

El curs està dirigit principalment a joves compositors, seleccionats per convocatòria oberta de dossiers, que seran tutelats per dos compositors convidats de reconegut prestigi.

Estructurat en tres trobades de tres dies intensius, els participants actius seleccionats desenvoluparan un projecte de composició supervisat pels compositors convidats amb el BARCELONA MODERN ENSEMBLE (ensemble resident permanent) per a música acústica, o amb el FABRIK QUARTET (ensemble resident convidat) –quartet de corda + electrònica– per a música mixta. Els compositors seleccionats entre els participants oients tindran una sessió de panell de lectura amb un dels ensembles, a més d'accés il·limitat a totes les activitats.

El curs es desenvoluparà al voltant de classes individuals i en grup dictades pels compositors convidats, conferències, tallers a càrrec dels músics que estaran a disposició dels alumnes, assaigs oberts i concerts. La primera trobada se centrarà en la presentació dels compositors convidats i dels alumnes, l'exposició de la seva futura obra a compondre al llarg del curs i un taller de música mixta. A la segona trobada comencen les classes individuals de composició dels alumnes actius, així com els assajos amb els ensembles del 50% de l'obra composta, taller de música mixta i concerts del Festival Barcelona Modern. La tercera trobada conté classes individuals de composició, assaigs finals de l'obra, taller de música mixta i l'estrena en concert públic de les obres realitzades al llarg del curs pels participants actius.


El curs es realitzarà de forma mixta: la primera trobada totalment en línia, la segona trobada en format mixt (presencial o online a elecció lliure de l'alumne) i la tercera trobada en format estrictament presencial a Barcelona.

  • Primera trobada: 10, 11 i 12 de gener de 2024 (online)
  • Segona trobada: 20, 21 i 22 de març de 2024 (mixt)
  • Tercera trobada: 12, 13 i 14 de juny de 2024 (presencial)


Les activitats del curs es realitzaran a les instal·lacions de l'Institut Français - Barcelona (Carrer Moià 8, 08006 Barcelona), del Conservatori Superior del Liceu (Carrer Nou de la Rambla 82/88, 08001 Barcelona) i de la Fundació Phonos - Universitat Pompeu Fabra (Carrer Roc Boronat 138, 08018 Barcelona) entre els mesos de gener i juny de 2024.
 

12 gener concert monogràfic Daniel D’Adamo - Barcelona Modern Ensemble
21 març concert Fabrik Quartet
22 març concert monogràfic Hèctor Parra - Barcelona Modern Ensemble
13 juny concert final Fabrik Quartet
14 juny concert final Barcelona Modern Ensemble

 

Els compositors convidats a la present edició són:
Hèctor PARRA i Daniel D’ADAMO

 

Bases (pdf)

Podran participar en aquesta convocatòria tots els compositors, sense límit d’edat ni de nacionalitat.

Els compositors interessats a participar-hi han d'enviar fins al 25 d'octubre de 2023 la documentació següent:

- Formulari d’inscripció degudament complimentat
- Curriculum Vitae
- Còpia del document nacional d’identitat o passaport
- Dues partitures (format pdf)
- Enregistraments de les obres enviades si se'n disposa (format mp3)


Se seleccionen fins a 16 compositorscom a participants actius (els no seleccionats com a participants actius tenen la possibilitat d'assistir-hi com a participants oients). Entre els participants oients se seleccionen 12 compositors per a panell de lectura. La resta de participants oients també tenen accés il·limitat a totes les activitats del curs.

El resultat de la convocatòria es comunica per correu electrònic, pàgina web i xarxes socials el 5 de novembre del 2023, quan també s'envien opcions d’ensemble i plantilla a escollir. L’ensemble i plantilla finalment assignats per a cada participant actiu i oient amb panell de lectura es comuniquen el 15 de novembre del 2023 (s'intenta respectar en la mesura del possible les preferències indicades per cada participant). El període de matriculació per a tots els participants finalitza l'1 de desembre de 2023 (els alumnes que es matriculin el 20 de novembre de 2023 o abans tenen un descompte a la matrícula).

Els participants actius han d’enviar el 50% de l'obra en procés per correu electrònic en format pdf com a tard el 27 de febrer del 2024, i l'obra acabada (partitura general i particel·les) fins al 10 de maig del 2024. L'obra treballada durant el curs ha de ser obra de nova creació, creada per i durant el treball al curs, i per ser estrenada al concert final. No s'accepten adaptacions o instrumentacions d'obres preexistents. La durada màxima de l’obra no ha de sobrepassar els 8 minuts per als participants actius.

Els participants amb panell de lectura treballen una obra acústica (sense electrònica) amb l'ensemble assignat durant la segona o tercera trobada, a determinar per l'organització. Disposen d'una sessió de treball, inclosa prèvia preparació dels músics, on poden assajar una obra acabada o un fragment i poden enregistrar-la per a ús personal. Els participants amb panell de lectura han d'enviar l'obra completa (partitura general i particel·les) quinze dies abans de l'inici de la trobada. La durada màxima de l’obra no ha de sobrepassar els 6 minuts per a les obres amb panell de lectura.

El curs no es fa càrrec d'enregistraments dels concerts o dels assajos, els enregistraments per a ús personal són a càrrec de cada participant.

L'assistència a les tres trobades a l'horari estipulat és obligatòria per a tots els participants actius.
El principal idioma utilitzat per al curs és l’anglès, també el castellà i el francès.


LA INSCRIPCIÓ AL CURS INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ BARCELONA MODERN IMPLICA L'ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES

       

Matrícula

Participants actius: 750€ (690€ fins el 20 de novembre)
Participantes oients amb panell de lectura: 390€ (350€ fins el 20 de novembre)
Participants oients: 180€

Tota la documentació ha d’enviar-se per correu electrònic a molt tardar el 25 d’octubre de 2023 a:

barcelonamodern@gmail.com

 

El pagament de la matrícula ha d’efectuar-se com a tard l’1 de desembre de 2023(fins el 20 de novembre per a descompte a la matrícula) per ingrés o transferència bancària al següent número de compte:

Associació Música Actual – Curs Composició BM
Número de compte (IBAN): ES11 0081 0523 1300 0132 8633
BIC: BSABESBBXXX
 

L’organització del curs posarà a disposició dels participants informació detallada sobre allotjament a Barcelona, transport, adreces i qualsevol informació complementària.

Davant qualsevol dubte us podeu adreçar per correu electrònic a:

barcelonamodern@gmail.com


Demian Luna
Compositor
Director del Curs