Skip to main content

Curs Internacional de Composició Barcelona Modern

El projecte neix per idea del compositor Demian Luna, director artístic i pedagògic del curs.

Es tracta d'un curs en el qual joves compositors -seleccionats per convocatòria oberta de dossiers- seran tutelats per un compositor convidat d'àmplia i sòlida experiència i renom internacional, i mitjançant la interrelació amb els músics del Barcelona Modern Ensemble -ensemble resident- i altres ensembles i solistes de prestigi convidats per a cada edició, desenvoluparan al llarg de la durada del curs un projecte de composició que culminarà en obra, que serà estrenada en concert públic pel BME i ensembles convidats. És un projecte d'alt interès i importància per a la cultura i la creació de música culta actual, i pioner a Barcelona.

L'objectiu principal és:
-Brindar oportunitats als joves compositors (professionals, nous llicenciats) de continuar amb la seva formació, rebent una formació de alta qualitat i un impuls a la seva emergent carrera.

El Curs Internacional de Composició Barcelona Modern es ja en un referent a nivell mundial pel que fa a cursos d'alta especialització en composició, i consolidant Barcelona com a punt de trobada on joves compositors de diferents parts del món s'ajunten a intercanviar la seva experiència creativa, les seves preocupacions estètiques i la seva realitat compositiva, en el marc d'un procés de creació -que és la base del curs- tutelat per un compositor de reconegut prestigi i per instrumentistes d’elit.
A més, intenta ser un espai obert que aglutini, convidi i promogui la participació dels organismes i actors principals de la música contemporània de Catalunya, del territori espanyol i d’Europa, establint llaços i col·laboracions amb les institucions musicals més importants del país: Institut Français Barcelona, Fundació Phonos-Universitat Pompeu Fabra, l'Auditori de Barcelona, Fundació Joan Miró, etc.

Els objectius artístics i pedagògics que es pretenen assolir mitjançant el treball en el curs, i que per tant, impulsen la seva creació i l'estructuren, són:
*Contribuir a la formació de joves compositors i la difusió de la seva obra.
*Treballar les diferents fases de composició d'una obra musical, des del primer germen creatiu fins a la forma final.
*Crear i potenciar un espai d'interrelació: joves creadors- compositors consagrats-músics professionals.
*Facilitar, promoure, formar i estimular l'acostament de públic en general a la música del nostre temps.
*Fomentar la comunicació, la diversitat de pensament i el treball en grup.
*Convertir Barcelona en un referent pel que fa a aquest tipus de projectes pedagògics.
*Dinamitzar els deferents espais musicals de la ciutat mitjacant col-laboracions amb les institucions mes importants del país.

Com a part del Curs de Composició, ampliant i complementant l'oferta en formació, es dictaran workshops instrumentals -a càrrec de prestigiosos solistes-, dirigits a instrumentistes interessats en ampliar els seus coneixements o especialitzar-se en l'àmbit de la música actual.

El curs es realitza en estreta col·laboració amb l'Institut Français-Barcelona.